Microfoon systemen communiceren draadloos middels gebruik van een radiofrequentie met een bepaald vermogen.

Telecomwetgeving

Het frequentiespectrum waarop apparaten met radiofrequentie gebruik maken wordt beheerd door de overheid zoals in Nederland door het Agentschap Telecom. Omdat het van belang is dat apparatuur elkaar zo min mogelijk stoort en communicatienetwerken veilig en betrouwbaar kunnen werken, is gebruik van zend apparatuur zoals microfoons aan banden gelegd.

Toewijzing Frequentiegebied Microfoons.

Voor microfoongebruik is er een frequentiegebied toegewezen welke de laatste jaren de nodige aanpassingen kent door onder meer DVB-T en toenemend mobiel internetgebruik. 1 Januari 2020 is een aanpassingsmoment in de toegewezen frequentiegebruik. Zie voor actuele informatie de pagina van Agentschap Telecom.

Keuze microfoonsysteem

Het frequentiebereik van een microfoon systeem kan dus verschillend zijn (ook per land).  Een systeem met een breed frequentiebereik heeft het voordeel van omschakelen van frequentiekanaal mocht er toevallig een systeem in de nabijheid storen.