Foto studio relfectoren

Foto camera reflector en paraplu

Paraplu voor foto camera doeleinden in lichtdoorlatend of niet licht doorlatende stof uitgevoerd om licht al dan niet te laten reflecteren op objecten.